wpbdb23e80.png
wp567af6d2.png
wp37edd2ae.png
wp159b814f.png
wpa66073fc.png
Metingen aan elektrische installaties ( netanalyses)

Inleiding

Met onze draagbare meetapparatuur kunnen wij de volgende onderzoeken aan uw elektrische systemen verrichten.
•Onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde elektrische
 energie voor  LS en MS netten. Deze is vastgelegd in de norm NEN-EN
 50160.
•Beoordeling van elektrische verbruiksinstallaties, zoals onderzoek
 naar reservecapaciteit  bij noodzaak tot uitbreidingen of het nagaan van
 gebruiksprofielen zoals pieken en nachtverbruik .
•Onderzoek naar arbeidsfactor, storingen en motorverschijnselen.                    
•Onderzoek naar netvervuiling en te hoge belasting van de nulleider
 tengevolge van harmonischen.
•Energiebesparingsonderzoeken in het kader van de milieu vergunning.
•Onderzoek naar de toepassing van blindstroomcompensatie
 ter verbetering van de arbeidsfactor.
•Onderzoek naar de correctheid van kWh meters, omdat deze
 maatgevend zijn voor de energiefacturen.

De onderzoeken worden gedaan door middel van:
Netanalyse
Storinganalyse
Energiemetingen


Momenteel wordt er gewerkt aan een blok over “Metingen aan spaarlampen en LED lampen” dit zal spoedig op de website verschijnen.
wp4660089c.png
MTV 1
wp9f13587b.png
Pipe live 5