wpbdb23e80.png
wp567af6d2.png
wp37edd2ae.png
wp159b814f.png
wpa66073fc.png
Energiebesparende maatregelen

Inleiding

Energie is een snel stijgende kostenpost, terwijl we over de nadelen van het steeds zwaarder met CO2-emissie belaste milieu niet verder hoeven uit te weiden.
Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is energiebesparen eveneens een belangrijk item.
Veelal is het mogelijk investeringen in energiebesparing binnen een redelijke termijn terug te verdienen, waarbij overheidsubsidies mede een rol spelen.

Energieverbruik heeft vele invalshoeken en specialiteiten, wij kunnen deze specialiteiten inzetten om tot een optimaal energieadvies te komen.

Milieu vergunningen:

Het naleven van milieuvergunningen wordt door overheidsinstellingen steeds strikter gecontroleerd.
Wij hebben ervaring in energiebesparingsonderzoeken voor productiebedrijven en energie prestatie adviezen EPA-U voor gebouwen. Deze onderzoeken voeren wij uit, overeenkomstig de eisen van het bevoegd gezag (gemeenten e.d).
Op basis van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek stellen wij voor u een bedrijfsenergieplan op, waarin de maatregelen met een redelijke terugverdientijd worden opgenomen en uitgevoerd.
                               
Energie adviezen:

Wij ondersteunen en adviseren bedrijven en instellingen bij de inventarisatie en implementatie van energiebesparende maatregelen met producten, diensten en sturing van het gedrag.
Om besparingen te verwezenlijken en pieken te voorkomen, is het noodzakelijk inzicht te hebben in het verbruiksprofiel.
Daarom starten wij een energiebesparingstraject met een netanalyse-meting en verder controle van relevante gebruiksgegevens, bezettingsgraden en procesgegevens van gas en elektriciteit.
wp3ffbdee0.png
Gasmeting
wpa8485866.png
Ketelruimte