wpbdb23e80.png
wp567af6d2.png
wp37edd2ae.png
wp159b814f.png
wpa66073fc.png
Advisering en engineering

•Ondersteuning bij het  doorrekenen en materiaalkeuze van uw LS of MS
 voedingssystemen en
•Onafhankelijk advies bij de keuze van o.a. schakelmateriaal, bekabeling,
 transformator, beveiliging en aarding.
•Het vaststellen van kortsluitvermogens in uw netten.
•Achter een hoofverdeling met selectieve beveiliging kan de installatie
dan verder uitgewerkt worden.

Wij ontwerpen  een voedingsinstallatie volgens de wettelijke normen

Netaansluitingen:

Door de liberalisatie van de energiemarkt, is de technische ondersteuning van de energiebedrijven en netbeheerders aan de afnemers moeilijker geworden, terwijl de vrije keuze van een deel van de infrastructuur veel groter is geworden.
Achter het overdrachtspunt kan gekozen worden uit verschillende leveranciers voor transformatorstations, transformatoren, schakelmateriaal, kWh meting enz.
Bovendien is er een vrije keuze van een elektriciteitsleverancier.
Wij stellen ons ten doel de klant c.q. de installateur zoveel mogelijk te adviseren bij het aansluiten van de installatie op het 10kV middenspanning of het  400V laagspanningsnet van de netbeheerder.
Voor totstandkoming van een zo gunstig mogelijk leveringscontract nemen we graag het overleg met de netbeheerder en de energieleverancier voor onze rekening.

Neem contact met ons op indien u uw aansluiting wilt verzwaren of een nieuwe aansluiting wenst
                                                      


wp984defa0.png
LS-MS ruimte
wp1df6da19.png
Transformator 200 kVA